Rabu, 21 April 2010

Wudhu

Wudhu adalah mensucikan diri dari segala hadats kecil menurut aturan yang telah di tentukan oleh syaria’at agama ISLAM.

Cara-cara berwudhu adalah seperti dibawah ini :
- Yang pertama adalah membaca “Bismilahirrahmaanirrahim”.
- Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan.
- Yang ketiga adalah berkumur-kumur dan membersihkan gigi tiga kali.
- Yang keempat adalah membasuh lubang hidung tiga kali sebelum niat.
- Yang kelima adalah membasuh muka hingga rata tiga kali, bagi laki-laki yang berjenggot hendaklah mengusap sela-sela jenggotnya. Sambil membacakan niat wudhu.

Bacaan Niat Wudhu :

NAWAITUL WUDHUU-A LIRAF’IL HADATSIL ASGHARI FARDAL LILLAHITA’AALAA.

Artinya :

“ Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil karena Allah Ta’ala”.

- Yang keenam adalah membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku sebanyak tiga kali.
- Yang ketujuh adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala dengan air sampai tiga kali.
- Yang kedelapan adalah membasuh daun telinga luar dan dalam.
- Yang kesepuluh adalah membasuh kaki kanan dan kiri sampai mata kaki sebanyak tiga kali.
- Dan yang terakhir membaca doa sesudah Wudhu.

Bacaan Setelah BerWudhu :

ASYHADUALLAAILAAHAILLALLAAH WAHDAHUULAA SYARIIKA LAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WARASUULUH ALLAHUMMAJ’ALNII MINAT TAWWAABIINA. WAJ’ALNII MINAL MUTATHAHHIRIIN. WAJ’ALNII MIN ‘IBAADIKASHSHAALIHIIN.

URUTAN HUDHU DI ATAS TIDAK BOLEH DI ACAK.